Specijalistička zubna Ordinacija Šljivić

Kralja Milutina bb (Nušićeva 16), 35250 Paraćin, Srbija; +381 35 569 778, +381 35 571 778.

Autoput

Ukoliko dolazite iz pravca auto puta do nas možete doći, tako što ćete na prvom semaforu skrenuti levo i nakon toga skrenuti u treću ulicu desno.

Stari put Ćuprija

Ukoliko dolazite starim putem iz pravca Ćuprije do nas možete doći tako što ćete na prvom semaforu skrenuti levo, zatim na drugom semaforu skrenuti desno, na trećem semaforu ćete produžiti pravo i nakon njega ćete skrenuti u treću ulicu sa desne strane.

Stari put Striža

Ukoliko dolazite starim putem iz pravca Striže potrebno je da na prvom kružnom toku izađete na drugi izlaz desno u ulicu Kralja Milutina i nakon toga možete skrenuti ili u sedmu ili u osmu ulicu sa leve strane.

Stari put Čepure

Ukoliko dolazite iz pravca Čepura i Šavca, potrebno je da vozite samo pravo, prođete centar grada, do prvog semafora na kome ćete skrenuti desno pa zatim skrenuti u treću ulicu desno.